Pe Koh Jam nemții trăiesc după Coran, zeii se reîncarnează în oameni și fiecare are darul profeției.